ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.พิรัติ บรรจงเขียน
รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคนิค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.สกล โชติปัทมนนท์
รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.อนุรักษ์ แสงฤทธิ์
รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีทั้งหมด 79 คำถวายพระพร

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภูริพัฒน์ ลีลาประเสริฐชัย

วันที่ 6 ส.ค. 2562

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายธัญณรัตน์ สุวรรณโชติ

วันที่ 4 ส.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวรรณโชติ ปทุมเทวาภิบาล

วันที่ 3 ส.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชต์ภา วชิราภรณ์เดช

วันที่ 3 ส.ค. 2562

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชิต

วันที่ 1 ส.ค. 2562

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า หนึ่งฤดี

วันที่ 1 ส.ค. 2562

ขอให้พระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทินภัทร โสภณเศรษฐพร

วันที่ 27 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายชนมพฤทธ์ สิหนาทกถากุล

วันที่ 26 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

วันที่ 23 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. กิตติภัทร์ นกเม้า

วันที่ 22 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกปิยะชาติ ธูปทอง

วันที่ 19 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรพล ธูปบูชา

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธรรมธัช จำปา

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า สนุพงษ์ จิรชวาลวิสุทธิ์ และครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายภูวนาถ บุเงิน

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ทักษิณา ทับทอง และครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนกฤต ประพฤติถ้อย

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ บุญญวัฒน์และมารดา

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.รัตนพร งามภักตร์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า อรุมาศ วินัยธรรม

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ประภัสสร สุขแก้ว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ต.ณภัทร ธรรมไพบูลย์ชัย

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า นางณัฐธนพร ปานสรวงพิทักษ์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายกชณัฐฏ์ ปานสรวงพิทักษณ์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทิมันตุ์ ปานสรวงพิทักษ์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพล ผาลคำ พร้อมครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองทรงพระเจริญ

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายภัคพล สุวรรณทา

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า เอกสิทธิ์ นิลกระยา

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า อุบลวรรณ สนิทกุลและครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า อุบลวรรณ สนิทกุลและครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า สมชัย พินิจสัจจธรรม

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าสลวย ทองแจ่ม

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางกาญจนา อังสนาวสิน

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยวัฒน์ อังสนาวสิน

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายอนันต์ อังสนาวสิน

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรักษ์ พรหมคนซื่อ พร้อมครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ดลธรรม สุวัฒน์รณกร

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ฌารวี อินทรตั้ง

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสราสินี ศรีณรงค์ฤทธิ์และครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์จรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า นายนพพร ชื่นพันธ์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ​ธนศักดิ์ ​นก​ครุฑ และ​ครอบครัว​

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พิธาน. คำเมฆ

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยรัตน์ มีมา และครอบครัว

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้านายอภิชาติ มนต์ขลัง

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรี ชะนะศรีสวัสดิ์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยนาถ พบไชย

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นาย วีรภัทร จอมทะรักษ์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมข่าวเฉพาะกิจ TeenReports

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. ศักดิ์สิทธิ์ คาวีวงษ์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายต่อพงศ์ พัฒนรัฐ

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายเถลิงศักดิ์ ชุ่มประไพ

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.คีรีบูรณ์ จำปาเทศ

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ภาณุวัฒน์ จันทโกศล

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ชิโณธร ศรีโยธิน

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล

วันที่ 18 ก.ค. 2562

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปราณหทัย นิลพัฒน์

วันที่ 18 ก.ค. 2562

มีทั้งหมด 79 คำถวายพระพร : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>
Copyright© 1995-2016 wwww.tv5.co.th All Rights Reserved.
นโยบายสงวนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล แนะนำติชม โทร.02-2710060-9
เว็ปไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด