คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร
รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคนิค สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.สกล โชติปัทมนนท์
รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.อนุรักษ์ แสงฤทธิ์
รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

มีทั้งหมด 245 คำถวายพระพร

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายจิตติพงศ์ - นางรดา พรจุติภัทร์ และครอบครัวพรจุติภัทร์

วันที่ 26 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อาภาศิริ ศรีแสง

วันที่ 15 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางกาญจนา อังสนาวสิน

วันที่ 15 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยวัฒน์ อังสนาวสิน

วันที่ 15 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า อนันต์ อังสนาวสิน

วันที่ 15 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จรรยารักษ์ แพงศรี และครอบครัว

วันที่ 14 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย อลงกต กรมทอง

วันที่ 12 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์และครอบครัว

วันที่ 11 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์

วันที่ 11 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราษฎร์ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ เสือสุ่ม และครอบครัว

วันที่ 10 ส.ค. 2561

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ปฐมพงศ์​ แสน​สุข​

วันที่ 9 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ข้าพระพุทธเจ้า นายนพพร ชื่นพันธ์

วันที่ 8 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นางกาญจนา อาสาชาติ และครอบครัว

วันที่ 8 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ข้าพระพุทธเจ้า กิตติชัย โมราราย

วันที่ 8 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

วันที่ 7 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ทักษิณา ทับทอง และครอบครัว

วันที่ 7 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายทวีเกียรติ-นางกาญจนา วัฒนวิทย์

วันที่ 7 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้านางสาวมัญชุสา สิงห์อุไร และครอบครัว

วันที่ 5 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชัยสิทธิ์ ภาวศุทธิกุล

วันที่ 3 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ทวีทรัพย์ สามารถ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสายใจ ช่วยเวช และครอบครัวทุสาวุฒิ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชญาฎา เจียรจินดารัตน์

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ไพบูลย์ ตั้งถาวรธรรม

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ ภักดีโชติ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางนงเยาว์ โอกาศ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ข้าพระพุทธเจ้า นายประเสริฐ ยะโส

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นายภัทญา โอกาศ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ ภัทรภร โอกาศ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

SALUT OLIVIER

ข้าพระพุทธเจ้า Prout

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายพยุง อยู่เจริญ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราษฎร์ยิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า กล้าหาญ โตชำนาญวิทย์

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

ข้าพระพุทธเจ้า กรกช สุวรรณประดิษฐ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพาณิภัค ศรีมงคล

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภเวศม์ ศรีมงคล

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนกอร ศรีมงคล

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิวาพร ศรีมงคล

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายมนต์เจริญ ศรีมงคล

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นางศจี อิ้วสู

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ข้าพระพุทธเจ้า นายพริษฐ์ นราสฤษฏ์กุล

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

ข้าพระพุทธเจ้า Rattina Dünweg

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า Tuanjit Dünweg

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปัญญวิทย์ ปั้นสำรอง

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า จุฑาภรณ์ สุวรรณพินิจ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางแฉล้ม นามูล

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว "คุณวิทยา"

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ย. จิรนันท์ หิบแก้ว

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สุกฤตา หงส์พิทักษ์นภา

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. ปานไพลิน สายบุ่งคล้า

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ศิวกร จั่นเศรณี

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ชญานนท์ อารีย์

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ยศวีร์ ธนาพงษ์ชัยปรีชา

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.พงศกร เนียมหอม

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ชัยทัศน์ ธีรนันท์ชัย

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ณัฐพัชร์ ปิยกาญจน์

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายดลสกุล ศตชัยวิรุจน์

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายรัชชานนท์ วัฒนาธนเกียรติ

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทิน โคตรเสนา

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ

ข้าพระพุทธเจ้า นายพรพจน์ พฤกษานันท์

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า พิสมัย ไตรหัตถทรัพย์

วันที่ 2 ส.ค. 2561

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ข้าพระพุทธเจ้า นางบังเอิญ ขำเพชร - นายวานิช ขำเพชร

วันที่ 2 ส.ค. 2561

มีทั้งหมด 245 คำถวายพระพร : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>
Copyright© 1995-2016 wwww.tv5.co.th All Rights Reserved.
นโยบายสงวนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล แนะนำติชม โทร.02-2710060-9
เว็ปไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chome / Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด