สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

อินโดนีเซียจะย้ายเมืองหลวง


อินโดนีเซียจะย้ายเมืองหลวง

อินโดนีเซียจะย้ายเมืองหลวง
     ผู้นำอินโดนีเซียประกาศย้ายเมืองหลวงกรุงจาการ์ต้า ที่มีประชากรแออัดไปยังจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก โดยจะใช้งบประมาณราว 1 ล้านล้าน บาท ประธานาธิบดีโจโค วิโดโด้ของอินโดนีเซียแถลงว่า 
จะย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ต้า บนเกาะชวา ไปยังจังหวัดกาลิมันตันตะวันออก บนเกาะบอร์เนียว ซึ่งอินโดนีเซียครอบครองร่วมกับมาเลเซียและบรูไน โดยเมืองหลวงจะตั้งอยู่ระหว่างเมืองปาปัน กับเมือง ซามารินดา เมืองหลวงแห่งนี้ จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางของประเทศ โดยจะใช้ที่ดิน 1,800 ตารางกิโลเมตร ที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่า และมีความเสี่ยงต่ำต่อภัยธรรมชาติ สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างเมืองหลวงใหม่บนเกาะบอร์เนียวเริ่มชัดเจนขึ้น หลังเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีวิโดโด้ได้อนุมัติแผนการย้ายเมืองหลวงในกรุงจาการ์ต้า เนื่องจากมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถึงกว่า 10 ล้านคน และหากรวมปริมณฑลไปด้วย ประชากรจาการ์ตาจะมากถึง 31 ล้านคน กรุงจาการ์ต้าแห่งนี้ เป็นเมืองหลวงที่มีความแออัดแห่งหนึ่งของโลก มีปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษ และการทรุดตัวลงของแผ่นดินทุกปี รวมถึงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหว และภูเขาไฟ  สำหรับเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ ประธานาธิบดีวิโดโด้กล่าวว่า มีความเสี่ยงน้อยสุด ที่เผชิญหายนะทางธรรมชาติ และเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะเป็นศูนย์กลางอินโดนีเซีย ส่วนการย้ายเมืองหลวงในครั้งนี้จะต้องใช้งบกว่า 3 หมื่น 3 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 1 ล้านล้าน บาท


28 ส.ค. 2562

ดูทั้งหมด 358 ครั้ง
ที่มาของข่าว ททบ.5



กลับ
โซโลมอนสัมพันธ์จีน
โซโลมอนสัมพันธ์จีน...
17 ก.ย. 2562
ซาอุเรื่องอิหร่าน
ซาอุเรื่องอิหร่าน...
17 ก.ย. 2562
เกมตามล่าหาสมบัติในออสเตรเลีย
เกมตามล่าหาสมบัติในออสเตรเลีย...
17 ก.ย. 2562
ดูทั้งหมด

View Desktop | Mobile Site