ขออภัย ขอระงับการถ่ายทอดสด ทางอินเตอร์เน็ต ในช่วงฟุตบอลโลก
                                           เนื่องด้วย ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเฉพาะภายในประเทศ
                     ผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลได้ทางโทรทัศน์ปกติ ทางช่อง 5