ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ดูทั้งหมด

ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความ

16 ก.ค. 2564

Chewachead view 27

“เฉลิมเกียรติคุณ วาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสกับการศึกษาไทย” พร้อมเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งประกวด
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประชาชนทั่วไป หรือระดับอุดมศึกษา

ร่วมส่งเรียงความได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.facebook.com/OECSocial/posts/1253288205088328

 

#TV5HD1 #พระมหาสมณานุสรณ์2564

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0000950995 ครั้ง
ช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-238-8555

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.