ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

28 ก.ค. 2564

Sorrana view 391

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากนับเป็นโครงการหลวงสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเป็นโครงการหลวงลำดับแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษาต่อยอด เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชาในการพัฒนาอาชีพบนพิ้นที่สูงอย่างยั่งยืน         

 

 

 

 

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002152927 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.