ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ดูทั้งหมด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายเงินพระราชทาน

6 ส.ค. 2564

Sorrana view 376

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน ไปถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเชิญไปมอบแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ 

#TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002202839 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.