ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1 - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

31 ก.ค. 2564

Sorrana view 375

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ช่วยชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ด้วยการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ 


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#โครงการหลวง พระเมตตา ชุบชีวิตชาวเขา
#มูลนิธิโครงการหลวง #TV5HD1
https://www.facebook.com/TV5HD1/videos/1219059938569854/

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002153264 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.