ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2 -โครงการหลวงอินทนนท์

1 ส.ค. 2564

Sorrana view 364

โครงการหลวงอินทนนท์ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ดอยอินทนนท์และเป็นการสนองพระราชดำริ  เพื่อไม่ให้มีการอพยพโยกย้ายราษฎรไปอยู่พื้นที่อื่นแทน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์”  โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยไม้ดอก ไม้ประดับเขตหนาว ไม้ผลและพืชผัก เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เป็นรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#ทรงห่วงใยประชาชน  
#มูลนิธิโครงการหลวง #TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002153448 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.