ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนที่ 3 - โครงการหลวง สู่มูลนิธิโครงการหลวง

7 ส.ค. 2564

Sorrana view 405

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานความช่วยเหลือสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ราษฎรชาวเขาเผ่าต่างๆ และยังเป็นการดำรงรักษาป่า ต้นน้ำลำธาร สำคัญของประเทศให้คงอยู่  โครงการหลวงจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ด้วยพระราชประสงค์ 4 ประการคือ 1. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม 2. ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 3. กำจัดการปลูกฝิ่น รักษาดิน และ 4.ใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมิตรประเทศต่างๆ 


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#จากโครงการหลวงสู่มูลนิธิโครงการหลวง
#มูลนิธิโครงการหลวง #TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002153813 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.