ไฟว์ออนแอร์ >> สารคดี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ดูทั้งหมด

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอนที่ 4 - ราชาผู้ให้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน

8 ส.ค. 2564

Sorrana view 365

ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชประสงค์ให้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินขึ้น เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขา และคนพื้นเมือง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินได้ทำการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง งานพืชผลทางการเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร


#โครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
#ราชาผู้ให้  
#มูลนิธิโครงการหลวง #TV5HD1

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002153417 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.