ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

สวนนงนุช ดูทั้งหมด

ความคืบหน้า “พิพิธภัณฑ์หัวโขน” ที่สวนนงนุชพัทยา

2 ก.ย. 2564

Sorrana view 460

 ตามปณิธานของคุณนงนุช ตันสัจจาที่ได้ตั้งไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบทอดงานศิลปกรรมไทย เพื่อเป็นมรดกของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา  ต่อมา คุณกัมพล  ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงทำการรวบรวมงานศิลปกรรมไทยไว้ที่สวนนงนุชพัทยา อีกหนึ่งแขนงคือหัวโขน  จึงสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้น  ซึ่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย  ห้องโถงจัดแสดง เป็นที่ตั้งของตู้หัวโขน จำนวน  121  ตู้  ห้องสาธิตงานผลิตหัวโขน,  ห้องเขียนลาย และตกแต่งหัวโขน, โดยเริ่มดำเนินการสร้างตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน 

สวนนงนุชพัทยาสร้างพิพิธภัณฑ์หัวโขนขึ้นเพื่อแสดงงานศิลปกรรมไทยชั้นสูง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลก ที่มีการรวบรวมหัวโขนไว้มากที่สุด จำนวน 506 เศียร โดยได้แบ่ง ออกเป็น 3 ชุด ดังนี้
1.หัวโขนชุดอนุรักษ์แบบโบราณ   จำนวน 24  เศียร  
2.หัวโขนบรมครู ฤษี  จำนวน 108 พระองค์ 
3. หัวโขนรามเกียรติ์   จำนวน 374  เศียร 
 ซึ่งหัวโขนทั้งหมดจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์  เพื่อรอให้นักเรียน,นักศึกษา,นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้   หลังสถานการณ์ปัจจุบันคลี่คลายและได้รับอนุญาตให้เปิดบริการตามปกติ  

ทั้งนี้เมื่อโครงการจัดทำหัวโขนแล้วเสร็จ โครงการต่อไป ทางสวนนงนุชพัทยา จะทำหุ่นกระบอกไทย ตามเรื่องในพระราชนิพนธ์,วรรณคดีไทย และนิทานพื้นบ้าน ในงานหุ่นกระบอกนี้ ใช้ทักษะของงานหัวโขน   แต่มีขนาดเล็กและส่วนประกอบที่สำคัญคือ งานปักสะดึงกลึงไหม ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของหุ้น

#TV5HD1 #สวนนงนุชพัทยา

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002606649 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.