ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> กิจกรรม ททบ.

กิจกรรม ททบ. ดูทั้งหมด

กองทัพบก โดย ททบ. 5 รวมใจเพื่อชุมชน มอบถังออกซิเจนสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่เขตบึ่งกุ่ม

15 ก.ย. 2564

Chotika view 358

พลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมคณะผู้บริหาร ททบ. และนายหลิน เหว่ย ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ร่วมกับภาคเอกชนและคุณปภาวิน  ติณณ์พิพัฒน์โสภณ  ตัวแทนกลุ่มเพจเส้นด้าย ได้นำถังออกชิเจน และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยฟ้า (2511) จำกัดและครอบครัวคุณสุชาติ เศรษฐีวรรณ รวมถึงสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย -จีน และพันธมิตร ไปมอบให้กับ ชุมชนเอื้ออาทรบึงกุ่ม  โดยมี นางชอ้อน วีระสุนทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  คุณณัฐพร  เทพสุวรรณ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม ผู้แทนนิติบุคคล ชุมชนเอื้ออาทรบึงกุ่ม เป็นผู้รับมอบ

โดยชุมชนเอื้ออาทรบึงกุ่ม  มีประชากร อยู่ประมาณ  30,000 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation จำนวน 65-70 ราย รวมถึงมีศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม อยู่ภายในศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม สำหรับช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยเบื้องตัน กรณีฉุกเฉิน โดยมีอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสส.) เป็นผู้ดูแล


ทั้งนี้กองทัพบกโดยททบ. 5 ร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มเพจเส้นด้าย ได้นำถังออกชิเจนทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยฟ้า (2511) จำกัดและครอบครัวคุณสุชาติ เศรษฐีวรรณ รวมถึงสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย -จีน และพันธมิตร ไปมอบให้กับศูนย์พักคอยตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกชิเจนได้อย่างทันท่วงที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการของประชาชน

#TV5HD1 #กองทัพบก #กองทัพบกเพื่อประชาชน #ททบ5 #กองทัพบกโดยททบ5รวมใจเพื่อชุมชน #กองทัพบกรวมใจเพื่อชุมชน

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002112960 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.