ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> แนะนำคอนเทนต์

spot รายการ ดูทั้งหมด

ขอเชิญชมสารคดี เตรียมพร้อมสูงวัยสู้ภัยโควิด

20 ก.ย. 2564

Sorrana view 329

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างก้าวกระโดด ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสมบูรณ์  กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ขอเชิญชมสารคดี เตรียมพร้อมสูงวัยสู้ภัยโควิด เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุในทุกมิติ  เพื่อรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ  

ติดตามชมได้ ในวันจันทร์ – วันเศุกร์  ช่วง  “ ข่าวค่ำ ททบ.”  เวลา 18.00 – 22.00 น. 
ตั้งแต่ 20 กันยายน นี้ เป็นต้นไป

 

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0002077380 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.