ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ดูทั้งหมด

NCSA เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ Thailand National Cyber Week 2021 ในวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2021

2 พ.ย. 2564

Adundet view 502

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NCSA) เตรียมจัดงานสัมมนาออนไลน์ Thailand National Cyber Week 2021 ในวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2021 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ล่าสุดในยุคดิจิทัล ขณะนี้ได้เปิดรับวิทยากรที่จะบรรยายในงานแล้ว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถส่งหัวข้อและเนื้อหาที่จะบรรยายเพื่อเข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2021

Thailand National Cyber Week 2021 เป็นงานสัมมนาออนไลน์ที่ประกอบด้วยการสัมมนาและ Workshop ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพื่อนำเสนอประเด็นความรู้ท่ีแปลกใหม่และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล NCSA จึงเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอหัวข้อเพื่อคัดเลือกในการร่วมเป็นวิทยากร ทั้งหัวข้อความรู้ทั่วไปสำหรับงานสัมมนาและหัวข้อสำหรับ Workshop โดยเปิด Call for Papers ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2021

กำหนดการ Call for Papers

  • ส่งใบสมัครและบทคัดย่อ พร้อมเอกสารหรือวิดีโอนำเสนอหัวข้อ: วันนึ้ – 25 ตุลาคม 2021 เวลา 12:00 น.
  • คณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อ: 25 – 26 ตุลาคม 2021
  • แจ้งผลตอบรับ: 27 ตุลาคม 2021
  • ส่งใบสมัครได้ที่: https://forms.gle/am3kpikYtz8R6HW28

** NCSA จะติดต่อท่านพร้อมรายละเอียดและการประสานงานต่อไป หากหัวข้อของท่านได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ NCSA จะจัดการประชุมออนไลน์สำหรับหน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมเป็นวิทยากร เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์และรายละเอียดการสมัคร รวมไปถึงตอบข้อสงสัยต่างๆ ในวันพฤหัสที่ 14 ตุลาคม 2021 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบ Online Conference ท่านสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมได้ที่หน้าลงทะเบียนสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ academic@ncsa.or.th หรือ sirikwan@ncsa.or.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.ncsa.or.th และ Facebook NCSA.Thailand

โทรศัพท์ 02 142 6888

Email: contact[at]ncsa.or.th

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์: ncert[at]ncsa.or.th

 

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0003401747 ครั้งช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-2700200

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2022 all rights reserved.