ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดูทั้งหมด

กิจกรรม Zero Waste Trip โครงการ “ลดโลกเลอะ เริ่มต้นที่ตัวเรา” วันที่19 กันยายน2563

20 ก.ย. 2563

Admin view 11907

กิจกรรม Zero Waste Trip โครงการ “ลดโลกเลอะ เริ่มต้นที่ตัวเรา” วันที่19 กันยายน2563 ณ หาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มนุษย์อย่างเรา ๆ ถูกบังคับ    ให้ต้อง “ลด” ตั้งแต่ลดการพบปะเจอหน้ากัน ลดการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงที่พวกเราหยุดกิจกรรมอยู่แต่ในบ้านกันนั้น จึงเป็นช่วงเวลาที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีโอกาสได้ฟื้นตัว ขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวลดลง ทำให้พวกเราได้เห็นภาพที่สัตว์ป่าสัตว์ทะเลกลับมาอยู่ในบ้านของพวกมันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อคนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมของพวกเรานั้นก็ยังคงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ททท. จึงจัดกิจกรรม Zero Waste Trip ขึ้นภายใต้โครงการ “ลดโลกเลอะ เริ่มต้นที่ตัวเรา”    โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มจุฬาฯ คฑากร ตัวแทนเยาวชนจากกลุ่ม TU Ambassadors อาสาสมัครกลุ่มคนรุ่นใหม่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มเยาวชนจากสองสถาบันจัดเป็น Micro Influencer เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีผู้ติดตามร่วมสถานบันทาง Social Media เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยสื่อสารและรณรงค์การท่องเที่ยวแบบ New Normal ซึ่งภายหลังวิกฤตครั้งนี้เกิดกระแสที่จะท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ททท. จึงจัดทริป ที่จะพา Influencer ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ และสื่อด้านสิ่งแวดล้อมไปเข้าใจถึงผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อธรรมชาติ เรียนรู้มาตรการจัดการขยะของท้องถิ่น วิธีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ไม่สร้างขยะ และรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้สวยงามอยู่กับพวกเราไปนาน ๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงปัญหา  ในพื้นที่จริง และได้ทดลองเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านกิจกรรมสนุกสนานตลอดทั้งวัน

#ท่องเที่ยวแล้วทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างไง?
“กิจกรรมเก็บขยะชายหาด” เราจะพาผู้ร่วมกิจกรรมไปเก็บขยะชายหาดตลอดความยาว 400 เมตร ของหาดบางแสน เพื่อให้เห็นถึงปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ โดยจะต้องถ่ายรีวิวถึงฉลากของขยะต่าง ๆ ที่เก็บได้ ซึ่งเมื่อดูจากฉลากจะพบว่ามีทั้งส่วนขยะที่ถูกสร้างขึ้นจากนักท่องเที่ยว และขยะส่วนที่มาจากบ้านเรือนที่ทิ้งกันตั้งแต่ต้นน้ำจนพัดมาสู่ทะเล ทำให้เห็นจริง ๆ ว่าพฤติกรรมของเรานั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงามมากแค่ไหน
“พูดคุยกับตัวแทนเทศบาลบางแสน ตัวจริงเรื่องจัดการขยะ” รับฟังบรรยายจากหน่วยงานที่ดูแลและจัดการขยะหาดบางแสนอย่างจริงจัง ที่จะมาเล่าถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และความพร้อมในการจัดการขยะของเทศบาลในปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังที่มีต่อนักท่องเที่ยวที่จะช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลให้หาดกลับมาสวยสะอาดอีกครั้ง

#ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตนเองต้องทำอย่างไรบ้าง?
“กิจกรรม #ZeroWasteChallenge” ชาเล้นจ์ที่จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนั้นช่วยกันลดปริมาณขยะที่จะสร้างตลอดทั้งทริป ผ่านการพกแก้ว พกกล่องอาหารหรือปิ่นโตส่วนตัว และเลือกที่จะไม่รับขยะ Single-Used ตลอดการท่องเที่ยว โดยจะแข่งขันกันนับจำนวนขยะที่แต่ละคนสร้างขึ้นในวันนั้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนใส่ใจกับพฤติกรรมในการ “ลด”การสร้างขยะในทริปท่องเที่ยวของตนเอง


“กิจกรรมเที่ยวคาเฟ่แบบ New Normal” โดยเราจะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก ๆ คนไปกันที่ 6 ร้านคาเฟ่ยอดฮิตในพื้นที่บางแสน โดยจะมีภารกิจให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปศึกษาดูว่า ร้านคาเฟ่แต่ละร้านนั้นมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพฤติกรรมลดการสร้างขยะแบบ Single-Used ของนักท่องเที่ยวได้อย่างไร ซึ่งคาเฟ่ที่ได้ไปทำภารกิจนั้น เป็นร้านคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ และใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี อีกทั้งร้านคาเฟ่เหล่านั้นยังได้รับการรับรองว่าเป็น Green Cafe หรือเป็นคาเฟ่ที่ใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งร้านคาเฟ่ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “บางแสนกรีนคาเฟ่” ทั้ง 6 ร้านมีดังนี้ ร้าน Click Café ร้าน Red Temp Coffee ร้าน To Die For Coffee ร้าน Standtall Coffee  ร้าน Pakpao Playground ร้าน Artory Café and crafts

“หมอนหลอด Upcycling” กิจกรรมสุดท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเหล่า Influencer จะต้องร่วมกันไปทำหมอนหลอด ประโยชน์ของหมอนหลอดหลัก ๆ คือการนำไปใช้กับผู้ป่วยแผลกดทับ เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ถือเป็นการสร้างมูลค่าจากขยะได้เป็นอย่างดี รวมทั้งย้ำประเด็นในเรื่องของการแยกขยะ โดยหากมีการแยกขยะที่ชัดเจนและถูกต้อง ขยะเหล่านั้นจะสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมาย เหมือนกับหมอนหลอด   ที่ได้ทำด้วยตัวเองในครั้งนี้

ตลอดทั้งทริปนี้ ททท. คาดหวังว่าความรู้ความเข้าใจจากการได้เห็นถึงปัญหาจริง และได้ทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเหล่า Influencer รุ่นใหม่ จะถูกบอกเล่าต่อออกไปในวงกว้าง เพื่อช่วยกระตุ้นให้สังคมเห็นถึงความสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการใส่ใจการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่กับเราไปอีกนาน

#TV5HD1 #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท #NewMedia #ZeroWasteTrip 


#tv5hd1 #ช่อง5hd1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0000027423 ครั้ง
ช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-238-8555

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.