ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> หน่วยงานและเอกชน

การไฟฟ้านครหลวง ดูทั้งหมด

MEA จับมือ บี.กริม ลงนาม MOU ศึกษาแนวทางการสร้างโอกาสทางธุรกิจพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่ออนาคต

2 เม.ย. 2564

Chewachead view 119

วันนี้ (2 เมษายน 2564) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA พร้อมด้วย นายโชติ ชูสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพลังงาน โดยเน้นในเรื่อง การบริหารจัดการพลังงานทดแทน การบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า การบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และการพัฒนาระบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading) เพื่อยกระดับงานบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์เทรนด์พลังงานแห่งอนาคต ณ ห้อง Auditorium อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ และประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า ควบคู่กับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทย ในการศึกษาแนวทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ความร่วมมือครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานทุกรูปแบบให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองมหานครได้อย่างยั่งยืน

นายโชติ ชูสุวรรณ กล่าวว่า การร่วมมือกันศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงาน ระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และ MEA ในครั้งนี้ เน้นไปที่ระบบกักเก็บพลังงาน การพัฒนาระบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading) การบริหารจัดการพลังงาน การบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) และการบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานเพื่ออนาคต ที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในระยะยาว  

สำหรับรูปแบบของ MOU ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยตัวแทนจาก MEA และ บี.กริม เพาเวอร์ เพื่อทำหน้าที่กำหนดขอบเขตงาน ศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ หากผลจากการศึกษาโครงการพบว่า มีความเป็นไปได้และเหมาะสมต่อการลงทุน ทั้งสองฝ่ายตกลงจะบริหารจัดการร่วมกัน ภายใต้ข้อตกลงของสัญญาที่จะทำร่วมกันต่อไป   

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

ลิงก์ข่าว : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5836

#TV5HD1 #NewMedia

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0000269541 ครั้ง
ช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-238-8555

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.