ประชาสัมพันธ์และกิจกรรม >> กิจกรรม ทบ.

กิจกรรม ทบ. ดูทั้งหมด

การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

28 มิ.ย. 2564

Adundet view 49

ขอเชิญ น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพี่น้องคนไทย ที่มีดนตรีในหัวใจ มาร่วมกันส่งความรักผ่านบทเพลงหลากหลายแนวดนตรี เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยที่มีต่อสถาบันหลักของชาติ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึง พี่ๆ เหล่าทหารกล้า ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ และการช่วยเหลือประชาชน กับกิจกรรม “การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564” ใน 3 กลุ่มบทเพลง ได้แก่

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

กลุ่มบทเพลงที่ 1 บทเพลงความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

ตัวอย่างบทเพลง

https://drive.google.com/…/1TssTx1HPGaJAVSkCdnsu8W…/view

กลุ่มบทเพลงที่ 2 บทเพลงความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติทั้งในยามปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตัวอย่างบทเพลง

https://drive.google.com/…/1HEn5asPoiCFtHlK4zVo…/view…

กลุ่มบทเพลงที่ 3 บทเพลงความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจของประชาชน ที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ

ตัวอย่างบทเพลง

https://drive.google.com/…/1vq3auOsyRW8DytRD4…/view

สำหรับผู้ชนะการกวดบทเพลงรักชาติ จะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 345,000 บาท

รางวัลพิเศษ! สำหรับบทเพลงที่ได้ยอด view สูงสุดทาง Youtube ของช่องกรมกิจการพลเรือนทหารบก รับไปเลย รางวัลละ 15,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

กติกาและเงื่อนไขการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

 ไม่จำกัด อายุ ระดับการศึกษา

สามารถสมัครส่งผลงานบทเพลงได้ทั้ง แบบบุคคล หรือ แบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 ท่าน)

ไม่จำกัดรูปแบบ ประเภทเครื่องดนตรี หรือเทคนิคที่นำมาใช้ ทุกแนวดนตรี (Rock, Rap, Pop, R&B และ อื่นๆ)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ภายใน เดือนสิงหาคม 2564

รายละเอียดการประกวดและใบสมัครดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/…/1Cl…/view

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-297-7597 ในวันและเวลาราชการ

สนับสนุนโดย กองทัพบก

#TV5HD1

ททบ.5 นำคุณค่า สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ www.tv5.co.th เป็นเว็บไซต์เพื่อความมั่นคง ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

   ผู้เข้าถึงทั้งหมด

0000950405 ครั้ง
ช่องทางติดต่อทีมงาน www.tv5.co.th แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อธุรกิจ

ติดต่อ

02-238-8555

210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Copyright © www.tv5.co.th 2021 all rights reserved.